Tagged: הקמת עסק

רישיון עסק: מתי צריך אותו ומתי העדרו מהווה עבירה פלילית? 0

רישיון עסק: מתי צריך אותו ומתי העדרו מהווה עבירה פלילית?

כל עסק שנפתח בישראל חייב לקבל רישיון ולהירשם כחוק, במיוחד כאשר הוא פועל בתחומים מסוימים. רישוי עסק הוא הליך בירוקרטי ממושך שדורש הגשת מסמכים, בדיקות שונות וקבלת חתימות והיתרים שונים לעסק מהרשויות. כל עוסק...