Category: מאמרים

הקניית יכולות יזמות לתלמידים באמצעות סדנאות 0

הקניית יכולות יזמות לתלמידים באמצעות סדנאות

ישנן דרכים רבות לקדם ילדים בתחומי היזמות. כל הורה יכול לעודד את הילד שלו להשתתף ביותר פעילויות שמגבירות את היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסא, אך מעבר לכך גם בבתי ספר יכולים לעשות זאת בשיעורי תגבור...

חשיבותו של רואה חשבון טוב לניהול עסק מצליח 0

חשיבותו של רואה חשבון טוב לניהול עסק מצליח

כמעט כל עסק, בוודאי עסקים בסדר גודל בינוני ומעלה, משתמשים בשירותיהם של רואי חשבון על מנת לנהל את הפעילות הפיננסית, הן בתוך העסק והן מול גורמים חיצוניים, כגון רשויות המס, מע”מ, ספקים וגורמים אחרים....