Tagged: יזמות באינטרנט

הקניית יכולות יזמות לתלמידים באמצעות סדנאות 0

הקניית יכולות יזמות לתלמידים באמצעות סדנאות

ישנן דרכים רבות לקדם ילדים בתחומי היזמות. כל הורה יכול לעודד את הילד שלו להשתתף ביותר פעילויות שמגבירות את היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסא, אך מעבר לכך גם בבתי ספר יכולים לעשות זאת בשיעורי תגבור...