Tagged: web 2.0

0

web 2.0 ושילוב עם עסקים

מצגת המציגה את השתלבות העסקים בכל עידן ה-web 2.0, מה בעצם היכולות של הדור החדש של האינטרנט וכיצד לנצל אותו לטובתינו. וכמובן – מה צופן לנו העתיד (עריכת מצגת: אשר עידן)